Velkommen til Særslevlægen

HUSK altid et gyldigt og funktionsdygtigt Gult Sundhedskort, ved alle personlige henvendelser her hos os i praksis.
(Det er et krav fra Sygesikringen til alle praktiserende læger).