Særslev Lægeklinik og Sundhedsstyrelsen har fokus på at mindske brugen af afhængighedsskabende medicin. Disse er opioider (f.eks. morfin, contalgin, tramadol, kodein, smerteplastre og oxycodon), benzodiazepiner, sovemedicin og centralstimulerende lægemidler (f.eks. ADHD medicin).

For at forebygge udvikling af afhængighed og sikre at brugen fortsat er velbegrundet kræver hver fornyelse af afhængighedsskabende medicin fremmøde i klinikken – Undtaget herfor er gangbesværede og døende, hvor der kan aftales fornyelse ved hjemmebesøg. Afhængighedsskabende medicin kan ikke fornyes pr. tlf., e-kons., e-receptfornyelse eller ved lægevagten.

For
mere info: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/9523