Hos Særslev Lægepraksis behandler vi dagligt personfølsomme oplysninger. Vi journalfører vores konsultationer, undersøgelser og medicinordination jf. autorisationsloven.

Vi opbevarer kun informationer i det omfang det er nødvendigt, det kan være: navn, adresse, personnummer, telefon, e-mail, familieralationer, personlige forhold, helbredsoplysninger, m.fl.

Vi bruger disse i forbindelse med behandling, udfyldelse af attester, ordination af medicin, indberetning til forløbsplaner samt til afregning overfor sygesikringen.

Vi passer på dine oplysninger og følger databeskyttelseslovgivningen. Husk at lade være med at dele egne eller andres personlige oplysninger på Facebook, e-mail eller i anmeldelser. Kontakt os via appen/hjemmesiden, telefon eller ved fremmøde.