Praksis er en typisk land praksis, blev overtaget i 1995. Den er grundlagt i 1986 som en konsekvens af opsplitningen af Gamby lægehus og i 2021 lagt sammen med Bogense lægehus. Vi samarbejder med lægerne i Bogense om vagt og ferie afvikling.
Vi beskæftiger os med alle former for primær lægegerning, udredning og   behandling af de fleste medicinske sygdomme, småkirurgi og akupunktur.     Demensudredning, behandling af psykisk syge- såvel medicinsk som ved    samtaleterapi.   
Forebyggende undersøgelser hos gravide, børn og i almindelighed.    Rådgivning og behandling i forbindelse med udlandsrejser.   
Skadestue virksomhed, samt behandling af idrætsskader og mange former for attestarbejde.