Patienter der får fast medicin (forhøjet blodtryk, sukkersyge, knogleskørhed eller lignende) skal kontrolleres i lægehuset.

Ved kontrollen får du en tid ved vores praksispersonale, hvor der tages blodprøver, måles blodtryk, hjertediagram, urinprøve og evt. lungefunktionsundersøgelse. Ved denne undersøgelse kan du evt. blive bedt om at måle blodtrykket hjemme.

En uge efter blodprøven får du tid til svar ved læge eller sygeplejerske. Her sikres det du fortsat får den rigtige behandling. De fleste velbehandlede patienter skal ses en gang årligt. Ved medicinændringer eller behov for tættere kontrol dog hyppigere. Det tilstræbes at der ved kontrollen laves recepter med flere udleveringer, så der er recept indtil næste kontrol.

Medicin udskrevet af sygehus eller speciallæge

Hvis du får medicin udskrevet af sygehuset eller praktiserende speciallæge, skal du have lavet recepter hos denne, indtil ophør af forløb hos disse.