Lægevagt syd

 Tlf.: 70110707

Vær opmærksom på, at der kan være nogle minutters ventetid i telefonen,
når lægevagten har travlt. Henvendelse til lægevagten forudsætter, at det
drejer sig om akut opstået eller forværret sygdom. Man skal altså ikke ringe
til lægevagten vedr. medicinbestillinger, længerevarende sygdom, der ikke
er forværret o. lign.