Pr. 1/5-24

Udgifterne til attester til kommune, forsikring eller arbejdsgiver afholdes af disse. Udgifter til øvrige attester afholdes af patienten.

Kørekortsattest: 500 kr (Hvis du bruger briller eller linser skal synet testes både med og uden disse.)

Kørekortsattest med diabetesattest: 600 kr.

Attest til chaufførkort 500 kr. (Hvis fornyelse sammen med kørekort 750 kr.)

Parkeringskort/handicapplads: 500 kr.

Lægeerklæring, sygemelding: 600 kr. (Studerende til studiet: 300 kr.)

Mulighedserklæring: 600 kr.

Øvrige attester: 500 kr. pr. påbegyndt 15 min.

Ansøgning om enkelttilskud ved konsultation: gratis