For patienter der ikke dækket af sygesikringsgruppe 1 tilbydes privat konsultation mod selvbetaling. Dette gælder ligeledes udlændinge og turister uden dansk personnummer eller blåt EU-sygesikringsbevis.

Konsultation: 300 kr. pr. påbegyndt 15 min.

Vil tilbyder ikke elektronisk eller telefonisk konsultation til selvbetalende patienter.